170809

If I can't have everything, how about having nothing?

Advertisements

170619

I hate myself the most, because I can't hate you. I hate myself the most, because I can't take my revenge. I hate myself the most, because I can't be cruel to you. I hate myself, because the person I love the most is you.

170705

Mình luôn nhớ nằm lòng 'không bao giờ xây lại những cây cầu đã đốt', con người ko phải là loại động vật biết thay đổi, nếu tin vào con người thì việc thất vọng là điều hiển nhiên, chúng ta luôn làm nhau thất vọng dù ít dù nhiều cũng nằm trong giới hạn; [...]

Hey, I'm sorry because I care, it's not your fault, you didn't ask me to do so, I know. I'm sorry because I give a fuck about you, which I guess I should not. It's ok anyway, you don't have to slap my face just to tell me that you're in pain, I ain't deserve [...]