170104

/

When I have to say ‘I’ll stop sharing’, it’s because no one wants to hear my voice, no one seems to listen, and no one needs to know. And I never want to disturb people.

170103

/

Because you love your life but I don’t love mine. Because you have your future but I don’t feel like I do. So you can live your life and let me die, I’m fine with that.

Đừng làm súc sinh con nhé

/

 

Gửi con gái của mẹ,

Ở đời, có những kẻ chỉ mặt mẹ mình và mong mẹ mình sớm nằm liệt giường liệt chiếu.

Ở đời, có những kẻ bỏ mặc cho mẹ mình đói ăn lạnh xác.

Ở đời, có những kẻ thấy mẹ mình ốm bệnh nhưng lại chẳng buồn chạy chữa.

Ở đời, có những kẻ không chọ mẹ mình cái quyền được yêu thương con cái.

Ở đời, có những kẻ yêu tiền hơn yêu mẹ mình, lo cho tiền nhiều hơn lo cho mẹ mình.

Ở đời, con ơi đừng như họ, con không cần chăm sóc mẹ, cũng không cần hi sinh vì mẹ.

Ở đời, mẹ chỉ cần được nhìn thấy con làm người không phải làm súc sinh con ạ, mẹ không phải một con thú, vậy nên con hãy sống làm người con nhé.

Mẹ yêu con nhiều.

/ 17.01.01 /