Summer makes me miss you more than ever, because your smile is brighter than the light and your kiss is stronger than the wind. Summer makes me want to be with you forever, so I will never lose the blue sky, and my eyes are full of beautiful nights. Summer makes me love you ...eternally.

Advertisements

+

Chỉ là không phải ai sinh ra trên đời cũng phải vì sống mà cố gắng, chán rồi thì thôi, về nhà, nằm đắp chiếu thế là hết một quãng đường đời.