170817

Con đường nào chỉ thuộc về mình thì mình cũng phải đi một mình, mười vạn tám trăm điều nhiễu nhương như đi thỉnh kinh nhưng khó nhất là gặp những kẻ thích xen vào chuyện kẻ khác (ở đây là mình) mà thứ nhất ko thể tát chúng nó, càng ko thể giết chúng …

170705

Mình luôn nhớ nằm lòng 'không bao giờ xây lại những cây cầu đã đốt', con người ko phải là loại động vật biết thay đổi, nếu tin vào con người thì việc thất vọng là điều hiển nhiên, chúng ta luôn làm nhau thất vọng dù ít dù nhiều cũng nằm trong giới hạn; …

170403

/ My trying to be a nice person 'to do' list: - not to tell people to shut up - not to slap their faces - not to curse them to death - not to put bullets in their heads Don't you realize how hard it is to be a nice person? Being nice costs …

Hey, I'm sorry because I care, it's not your fault, you didn't ask me to do so, I know. I'm sorry because I give a fuck about you, which I guess I should not. It's ok anyway, you don't have to slap my face just to tell me that you're in pain, I ain't deserve …

160716

Vốn đã ở trong bùn rồi thì cũng không ngại lặn sâu thêm, nhưng buồn cười nhất là phải ngó thấy những kẻ lẫn sâu trong cứt mà cứ nghĩ đang ngồi cao vạn trượng.   Thế gian như cái sào phơi đồ, mà toàn phơi quần, em chọn làm cái quần xì màu xanh …

160318

Người, hoặc là muốn làm người, thì mở miệng ra nên vận dụng chút não. Còn lại hoặc ngậm miệng, hoặc không bằng loài súc sinh chứ đừng nói đến loài người.