170705

Mình luôn nhớ nằm lòng 'không bao giờ xây lại những cây cầu đã đốt', con người ko phải là loại động vật biết thay đổi, nếu tin vào con người thì việc thất vọng là điều hiển nhiên, chúng ta luôn làm nhau thất vọng dù ít dù nhiều cũng nằm trong giới hạn; [...]

Advertisements

170403

My trying to be a nice person 'to do' list: - not to tell people to shut up - not to slap their faces - not to curse them to death - not to put bullets in their heads Don't you realize how hard it is to be a nice person? Being nice costs so [...]

Hey, I'm sorry because I care, it's not your fault, you didn't ask me to do so, I know. I'm sorry because I give a fuck about you, which I guess I should not. It's ok anyway, you don't have to slap my face just to tell me that you're in pain, I ain't deserve [...]

160716

Vốn đã ở trong bùn rồi thì cũng không ngại lặn sâu thêm, nhưng buồn cười nhất là phải ngó thấy những kẻ lẫn sâu trong cứt mà cứ nghĩ đang ngồi cao vạn trượng.   Thế gian như cái sào phơi đồ, mà toàn phơi quần, em chọn làm cái quần xì màu xanh [...]

Ây da

Lý thuyết nhiều lắm mà chả mấy khi thấy thực hành. Từ động vật đến người đều có não đứng cao nhất rồi mới tới các bộ phận khác. Từ ăn tới nói, từ ói tới ỉa, không phải muốn là làm dù cho đó là nhu cầu tự nhiên. Muốn tự do hành xử [...]